HELP CENTER: (0671) 2419368 / 3250550

School House

Madhusudan Das House:

House Teachers..

Mrs. Chandra Mitra (Tean Leader) Mrs. Rupali Prakash (Team leader)
Mr. Somadutta Rao Mr. Prakash Das
Mrs. Ava Biswal Ms. Sushmita Parto
Ms. Sonali Rout Mrs. Rizwana Begum
Mr. Parwez Akhter Mrs. Sucheta Das
Mr. Ananad Roul Mrs. Archana Swain

utkal-gourav-madhusudan-das


netajiclip

Subhash Chandra Bose House:

House Teachers..

Mrs. Moushumi Das(Team leader) Mrs. Shelina Das(Team leader)
Mrs. Roseline Naik Mr. U.C. Thakur
Mrs. Angie Redden Mrs. Biraja Ghosh
Mrs. Pragyan Mohanty Mrs. Sangita Patro
Mr. Sukumar Das Mr. Rajesh Das
Mrs. Sushmita Rath Mrs. Mariyam Alexander

 


Mother Teresa House:

House Teachers..

Mr.Alok Prakash Sahoo (Team leader) Mrs. Mamata Patro(Team leader)
Mrs. Mitali Sahoo Mrs. Mamaina Ray
Mrs. Sudeshna Sengupta Mrs. Swagatika Behera
Mrs. Shabnam Bahar Mrs.Sagarika Banswar
Mrs. Pamela Das Mrs. Sarbani Das
Mrs.Dipika Lenka Mrs. Puspita Sahoo
Ms. Jayashree Nayak

motherclip


 

bishop

 

Bishop’s House:

House Teachers..

Mrs. Reena Devi(Team leader) Mrs. Sanchita Mohanty (Team leader)
Mrs. Sulata Behera Mrs.Sumita Rout
Mrs. Anita Samal Mrs. Ravinder Kaur
Mrs. Anima Das Mr.Allan RTao
Mrs. Sasmita Sahoo Mrs. Helen Wilsone
Mrs. Avantika Taunk